En upphovsman har äganderätt till sitt verk. Det kan vara en uppfinning, ett varumärke, ett konstverk eller ett litterärt verk. Det kan också handla om till exempel musik, fotografier, filmer och dataprogram. När någon gör intrång i äganderätten och lurar till sig vinster och intäkter som annars kulle gått till ägaren begås ett immaterialrättsbrott. Tänk dig till exempel någon form av skönlitteratur, till exempel Never let me go av Kazuo Ishiguro. Om någon tar kopior av boken på ett sätt som strider mot upphovsrätten är det ett brott. En person som begår ett immaterialrättsbrott kan dömas till böter eller fängelse i max två år.

Immaterialrätt – fyra områden

Immaterialrätt reglerar både den ekonomiska och den ideella äganderätten till någon form av intellektuell prestation. Juridiken för immaterialrätt är uppdelad i fyra områden. En del handlar om mönsterrätt och design, en annan om varumärkesrätt. Sedan har vi patenträtten och till sist upphovsrätten. Det är den sista som appliceras på böcker och litteratur.

Immaterialrättigheter är ett snårigt juridiskt område

Immateriella tillgångar kan ha stor betydelse ekonomiskt för ägaren. Därför kan det vara viktigt att skydda tillgången. För att göra detta på bästa sätt kan det vara bra att ta hjälp av en advokat eller en jurist som har kunskaper inom immaterialrätt. En advokat eller en jurist som kan immaterialrätt kan också hjälpa till vid ett eventuellt intrångsärende när ett immaterialrättsbrott har begåtts. Förutom den ekonomiska aspekten har en ägare till ett verk rätt att anges som upphovsman när verket används, visas upp eller framförs. Det är detta som kallas den ideella äganderätten.