Det är alldeles för få som känner till riskerna med radon och det har varit ganska tyst om saken i medierna som är upptagna med omvärldsläget och den inhemska inflationen. Som privatperson finns det dock en hel del du kan göra för att skaffa dig information. Böcker är naturligtvis alltid en säker källa till kunskap. Läs på om radon och vidta de åtgärder som krävs för att du ska känna dig trygg.

Du kan även beställa radonmätning hos Radea som gärna gör hembesök och besiktigar ditt boende samt erbjuder effektiva och pålitliga radonmätningar. Hos Radea hittar du mätpaket som du enkelt kan beställa via hemsidan om du vill mäta på egen hand. Du kan också ta del av en kostnadsfri radon- och ventilationsbesiktning.

Kunskap är makt

Förutom att läsa böcker om ämnet radon och hur det påverkar oss människor kan du ta del av gränsvärden för radonhalten i bostäder och kolla upp villkoren för radonbidraget om det skulle bli aktuellt med en sanering. Anledningen till att få känner till att radon kan finnas i bostaden kan ligga i att det är husägaren själv som har ansvaret att kolla upp förekomsten av radon. Det kan dock vara klokt att skyndsamt skaffa dig den information du behöver eftersom radon är en gas som du inte kan känna lukten av eller se. Radon kan finnas i vattnet, i marken där du har ditt hus eller i byggnadsmaterialet som ditt hus är byggt av.

Att genomföra en radonmätning är en investering i din framtida hälsa och det är en åtgärd som varken är krånglig eller särskilt dyr. Ta kontakt med Radea redan idag och besök närmaste bibliotek för att ta reda på så mycket som möjligt om vad radon är och hur du bäst går tillväga för att ta reda på om radonhalterna är höga där du bor.