Ett kort svar på frågan ”vad är en bok?” är att en bok är ett sorts informationsmedel för kommunikation.

En vanlig bok består av ett antal blad (ark) som antingen är hoplimmade eller sammanhäftade, och på dessa blad finns det antingen bilder eller text. Det tillkommer även ett omslag där titeln på boken samt namnet på författaren står. I vissa fall finns det även en bild på omslaget. Den bilden finns för att locka läsare. Idag finns det flera olika typer av böcker, till exempel pockets och inbundna böcker. Det finns även talböcker, e-böcker och pekböcker för barn. Ljudböcker är också ett väldigt populärt alternativ. Dessa gör det nämligen möjligt för dig att lyssna på en bok samtidigt som du gör någonting annat.

Böcker från olika århundranden

De äldsta böckerna som skapades tillverkades av papyrusblad som rullades runt en stav som hade en cylinderform. Stavens ändar smyckades med knoppar som tillverkats av trä, horn eller ben. Det skrevs på den tiden endast på en sida av papperet. Men skulle de skrivas på båda sidor kallades denna skrift för en opistograf.

Medeltiden

På medeltiden, runt 600-talet e.Kr. blev det mer vanligt att använda sig av pergament, vilket är ett typ av skrivmaterial som tillverkades av djurskinn. Detta var dock rätt dyrt. På den här tiden började det även ta bort den äldre skriften som skedde med pimpsten. Anledningen till att detta togs bort beror på att man ville att det skulle användas mer pergament istället.

Boktryckarkonst

När boktryckarkonsten uppfanns kom en rad förändringar både för bokens yttre och inre. Till en början var det vanligt att flera boktryckare och formskärare hjälptes åt för att sedan kunna visa ett mer tilltalande resultat. På medeltiden började man använda träskivor till att skydda böckerna. Därefter klädde man dem i läder eller med pergament som man höll samman med olika remmar. I samband med boktryckarkonsten blev det dock mer vanligt att binda eller häfta ihop böckerna. De första böckerna som trycktes hade rätt stort format, och de saknade både titel och sidnumrering. Det var först på 1400-talets slut som titlar började sättas på böckerna, då var det dock främst på vetenskapliga verk. Det blev mer vanligt med ett mindre format på 1500- och 1600-talet.

En boks uppbyggnad

En vanlig bok består av olika delar. Det första är framsidan som ska se väldigt lockande ut vilket ska få fler personer till att vilja läsa den. Framsidan kan vara i pocketform, vilket är en mjuk pärm, eller inbunden vilket är en hård pärm. Innan huvudtexten börjar finns det ofta en titelsida, försättsblad samt en copyrightsida. Där står det tryckår, tryckeriet som tryckt boken, förlag och ett ISBN-nummer. Vissa böcker har en prologsida där den som skrivit författaren lämnat några ord, varför de valde att skriva boken eller om den tillägnats till någon. Sedan kommer huvudtexten och efter denna finns det ibland en efterordssida.